MERGI LA CONȚINUT
Mențiuni legale

TRUST MOTORS a lansat site-ul ''www.dsautomobiles.ro'' pentru informarea rapidă și corectă a tuturor utilizatorilor. Vizionarea și/sau utilizarea acestui site de către orice persoana este condiționată de respectarea Condițiilor Generale de Acces și Utilizare, precum și de respectarea ansamblului de legi aplicabile.

 

Prin accesarea și utilizarea site-ului “www.dsautomobiles.ro” acceptați, implicit și necondiționat, prezentele Condiții Generale de Acces și Utilizare

 

Informațiile conținute de acest site sunt generale, având scop informativ și sunt adresate clienților DS, precum și altor persoane interesate. TRUST MOTORS nu își asuma răspunderea pentru acuratețea acestora, dar vă depune toate eforturile necesare pentru că informațiile conținute de acest site să fie cât mai corecte și cât mai actuale.

 

Condițiile Generale de Acces și Utilizare reglementează:

 

  1. Dreptul de Proprietate
  2. Informații despre produse, servicii și preturi
  3. Rețeaua de concesionari DS
  4. Date personale
  5. Protecția altor informații comunicate
  6. Limitarea răspunderii
  7. Administrarea și actualizarea site-ului
  8. Lege aplicabila

 

1. Dreptul de Proprietate

 

TRUST MOTORS este autorul site-ului de fata. Fotografiile, textele, sloganurile, desenele, imaginile, secvențele sonore cu sau fară animație, precum și toate lucrările integrate în acest site sunt proprietatea Trust Motors care este autorizat de către Automobiles DS să le utilizeze.

 

Numele DS, sigla DS, numele autovehiculelor, precum și produsele și serviciile ce-i sunt asociate sunt mărci înregistrate Automobiles DS și sunt protejate prin drepturile de autor și de proprietate intelectuala referitoare la protecția modelelor înregistrate.

Aplicarea, imitarea, reproducerea și utilizarea acestora, parțial sau total, fară autorizarea scrisa din partea Trust Motors constituie delict de reproducere frauduloasa și se pedepsește conform legilor în vigoare.

 

Conținutul și elementele de grafica ale prezentului site, inclusiv – dar fară a se limita la acestea – tot conținutul format text, precum și sursele tehnice ale tuturor serviciilor și facilitaților prezente și viitoare, cu excepția cazului când este menționat expres un alt proprietar, sursele paginilor/ secțiunilor/ minisite-urilor/ showroom-urilor dar și orice alt material, transmis sub orice forma de/și către Utilizatori (prin vizualizare directa pe site, prin newslettere etc,) aparțin Trust Motors, fiind proprietatea acestuia.

 

Reproducerea totala sau parțială, pe hârtie sau digital, a materialelor incluse în site-ul “www.dsautomobiles.ro” sunt autorizate cu condiția că acestea să fie destinate folosinței strict personale, excluzând orice utilizare în scopuri publicitare și/sau comerciale și/sau de informare, astfel încât să se conformeze legislației în vigoare referitoare la proprietatea intelectuala.

 

Cererile de utilizare a conținutului site-ului în orice scop altul decât cel personal pot fi făcute în scris pe adresa : B-dul Iuliu Maniu nr. 572-574, sector 6, București, 061129.

 

2. Informații despre produse, servicii și preturi

 

Site-ul “www.dsautomobiles.ro” are că scop prezentarea generala și promovarea gamei de produse și de servicii DS distribuite în Romania.

 

TRUST MOTORS își rezerva dreptul de a modifica informațiile ce figurează în prezentul site, mai ales pe cele referitoare la modele, caracteristici tehnice, dotări standard sau opționale și preturi, în orice moment, fară notificare prealabila, ținând cont de trăsătură interactiva a site-ului, fară că modificările să presupună responsabilitatea TRUST MOTORS, a membrilor rețelei sale sau a angajaților sai.

 

Utilizatorii înțeleg și accepta necondiționat că orice informație existenta pe site nu este și nu poate fi considerata drept oferta de produse sau de servicii venind din partea TRUST MOTORS. Informațiile postate pe site sunt oferite numai cu titlu informativ și deci nu trebuie a fi considerate că fiind o oferta contractuala a produselor și serviciilor oferite de TRUST MOTORS sau de membrii rețelei sale.

 

Caracteristicile autovehiculelor noi prezentate pe site-ul “www.dsautomobiles.ro” sunt cele existente la momentul redactării sau actualizării diferitelor pagini ale site-ului.

 

3. Rețeaua de concesionari DS

 

Rețeaua DS din Romania este de asemenea la dispoziția Dumneavoastră pentru a comunica informațiile suplimentare pe care ați dori să le cunoașteți cu privire la fiecare dintre produsele și serviciile prezentate pe site.

 

Pentru a evita orice informații eronate sau omisiuni și daca sunteți interesat de un anumit model de autovehicul, de disponibilitatea modelelor prezentate, de cele mai recente evoluții ale acestora, etc, vă rugam să contactați cel mai apropiat concesionar DS (pe care îl puteți găsi în pagina noastră la secțiunea ‘Găsește un dealer’).

 

4. Date personale

 

Protecția datelor dvs. personale este prioritatea noastră. Vă invităm să citiți cu atenție Politica noastră de Confidențialitate.

 

5. Protecția altor informații comunicate

 

Informațiile cu un caracter non-personal pe care ni le comunicați și care se refera la observațiile, criticile, sugestiile, preferințele și/sau pasiunile dumneavoastră pot fi utilizate fară restricții de către TRUST MOTORS exclusiv pentru îmbunătățirea produselor și a serviciilor oferite.

 

6. Limitarea răspunderii

 

Utilizatorul folosește site-ul pe riscul propriu. TRUST MOTORS nu vă putea fi ținut responsabil pentru daune directe sau indirecte (inclusiv pierderea/alterarea/distrugerea unor date, informații sau programe stocate pe computerul dvs.) și/sau pentru prejudicii materiale și/sau financiare, rezultate că urmare a accesării sau utilizării acestui site sau a tuturor site-urilor care sunt legate de el.

TRUST MOTORS nu își asuma obligația și nu garantează implicit sau expres, pentru conținutul de pe site. TRUST MOTORS vă face toate eforturile rezonabile pentru a asigura acuratețea și încrederea în site și vă încercă să corecteze erorile și omisiunile cât mai repede posibil.

În mod expres, Utilizatorii site-ului înțeleg și accepta că TRUST MOTORS este absolvita de orice răspundere pentru orice fel de daune directe sau indirecte, indiferent de natura acestora, rezultate din accesarea site-ului “www.dsautomobiles.ro” și/sau din utilizarea serviciilor oferite de acesta sau de celelalte site-uri oficiale ale Grupului Limitarea raspunderii

Utilizatorul foloseste site-ul pe riscul propriu. TRUST MOTORS nu va putea fi tinut responsabil pentru daune directe sau indirecte (inclusiv pierderea/alterarea/distrugerea unor date, informatii sau programe stocate pe computerul dvs.) si/sau pentru prejudicii materiale si/sau financiare, rezultate ca urmare a accesarii sau utilizarii acestui site sau a tuturor site-urilor care sunt legate de el.

TRUST MOTORS nu isi asuma obligatia si nu garanteaza implicit sau expres, pentru continutul de pe site. TRUST MOTORS va face toate eforturile rezonabile pentru a asigura acuratetea si increderea in site si va incerca sa corecteze erorile si omisiunile cat mai repede posibil.

In mod expres, Utilizatorii site-ului inteleg si accepta ca TRUST MOTORS este absolvita de orice raspundere pentru orice fel de daune directe sau indirecte, indiferent de natura acestora, rezultate din accesarea site-ului “www.dsautomobiles.ro” si/sau din utilizarea serviciilor oferite de acesta sau de celelalte site-uri oficiale ale Grupului Stellantis Auto SAS.

În caz de forță majora, TRUST MOTORS și/sau angajații ori reprezentanții sai, sunt exonerați total de răspundere. Cazurile de forță majora includ, dar nu se limitează la, erori de funcționare ale echipamentului tehnic, lipsa funcționarii conexiunii la internet, lipsa funcționarii conexiunilor de telefon, virușii informatici, accesul neautorizat în sistemele site-ului, erorile de operare, greva etc.

Acest site conține link-uri către site-uri externe, care nu se afla sub controlul și responsabilitatea TRUST MOTORS. De aceea nu suntem răspunzători sub nici o forma pentru conținutul niciunuia dintre aceste site-uri.

 

7. Administrarea și actualizarea site-ului

 

TRUST MOTORS își rezerva dreptul de a modifica oricând și în orice mod accesul la site, conținutul acestuia, precum și conținutul prezentelor Condiții Generale de Acces și Utilizare, integral și/sau parțial, fară a fi obligata să îndeplinească vreo formalitate fata de Utilizatori și fară că modificările să presupună responsabilitatea TRUST MOTORS, a membrilor rețelei DS sau a angajaților sai. Aceste modificări și actualizări se impun Utilizatorului care trebuie, prin urmare, să se raporteze în mod regulat la aceasta rubrica pentru a verifica Condițiile Generale în vigoare.

Orice modificare este considerata că fiind acceptata deplin și necondiționat de către Utilizatorii site-ului, prin simpla accesare și/sau utilizare a acestuia.

 

8. Lege aplicabila

 

Prezentele Condiții Generale de Acces și Utilizare se supun și sunt în conformitate cu legislația romana în vigoare.

Drepturile și obligațiile Utilizatorilor site-ului și ale TRUST MOTORS, prevăzute în prezentele Condiții Generale de Acces și Utilizare, precum și toate efectele juridice pe care le produc acestea sunt guvernate și vor fi interpretate în conformitate cu legea romana în vigoare.

Orice litigiu născut din sau în legătură cu interpretarea și/sau aplicarea prezentelor Condiții Generale vă fi soluționat pe cale amiabila. În cazul unui litigiu, acesta vă fi soluționat de către Instanță judecătorească competenta.

 

TRUST MOTORS vă recomanda să vizitați aceasta pagina periodic pentru a citi “Condițiile Generale de Acces și Utilizare” deoarece acest document vă obliga legal. Accesarea și/sau utilizarea în continuare a site-ului “www.dsautomobiles.ro” sau a serviciilor oferite de către acesta reprezintă acceptarea necondiționată a modificărilor aduse prezentului document.

 

În conformitate cu Regulamentul general privind Protecția Datelor cu caracter Personal (care se referă la Regulamentul (UE) 2016/679 din 27 aprilie 2016), dispuneți de un drept de acces, de rectificare, de ștergere, de restricționare a prelucrării, de portabilitate, precum și de dreptul de a vă opune prelucrării datelor cu caracter personal atunci când prelucrarea are drept scop marketingul direct.

 

De asemenea, puteți adresa Trust Motors indicații cu privire la soarta informațiilor dvs. în urma decesului dvs.

 

Vă puteți exercita aceste drepturi la o simplă cerere adresată către Trust Motors – Serviciul relații cu clienții, Blvd. Iuliu Maniu 572-574, Sector 6, 061129 București, sau prin mesaj electronic la următoarea adresă de email : gdpr.dsautomobiles@trustmotors.ro

 

Pentru informații suplimentare cu privire la modul în care sunt tratate datele cu caracter personal de către Trust Motors, puteți consulta aici Declarația de Confidențialitate.